Projekty stavieb

Návrh vášho domu, chaty, bytového domu, obchodného či firemného priestoru od prvotnej skice až po kompletnú projektovú dokumentáciu vrátane vybavenia všetkých úradných povolení.

Projekty stavieb

Návrh vášho domu, chaty, bytového domu, obchodného či firemného priestoru od prvotnej skice až po kompletnú projektovú dokumentáciu vrátane vybavenia všetkých úradných povolení.

Referencie

S kvalitným projektom od architekta získate finančne a priestorovo efektívne a estetické riešenie na mieru, máte jasnú vizuálnu predstavu o výsledku a vyvarujete sa rozpočtovým prekvapeniam počas stavby.

Postup prác

Po prvotnej konzultácii zašle klient podklady a svoje požiadavky, na základe ktorých pre neho spracujeme CP na mieru

Obhliadka priestoru, zameranie a fotodokumentácia priestoru/objektu kde si s klientom upresníme jeho predstavy

5 – 6 prac. dní

(platí pre novostavbu bežného RD do 150m²)

spracovanie prvého konceptu 2D pôdorysu v 2variantoch ( už je jasné rozmiestnenie a rozmery miestností so zariadením )
1. kolo pripomienok – klient pripomienkuje prvotné návrhy, vyberie si ktorá alternatíva, prípadne aká kombinácia oboch sa mu pozdáva, čo by chcel upraviť, môže doplniť ďalšie požiadavky, vybrané možnosti a pripomienky zapracujeme

2 – 4 prac. dní od pripomienkovania

Odsúhlasenie – klient obdrží výsledný koncept so zapracovanými požiadavkami, ktorý má v prípade nutnosti po vzájomnej dohode možnosť znovu pripomienkovať (pripomienky by mali mať len doplňujúci charakter, nemali by byť v zásadnom rozpore s predošlými)

1 – 2 prac.dni od pripomienkovania

Spracovanie prvotných 3D vizualizácií – odsúhlasený pôdorys sa spracuje v podobe 3D, klient obdrží vizualizácie v základnej kvalite v rozpracovanosti (ešte nie sú doladené všetky podrobnosti 3D modelu ani materiálu, základný koncept aj farebnosť je ale jasný). max.2ks vizualizácií / riešená miestnosť

4 – 5 prac. dní od odsúhlasenia pôdorysov

1. kolo pripomienok – klient pripomienkuje zaslané riešenie čo sa týka farebnosti, hmoty, materiálov, môže vzniesť nové požiadavky, ktoré nebudú v prílišnom rozpore s doteraz odsúhlasenými stupňami , pripomienky sa zapracujú.
V prípade požiadavky klienta môžeme spolu upresniť materiály formou návštevy vzorkovej predajne (v rámci 1dňa, max. 2hod.)

3 – 4 prac. dni od pripomienkovania

2. kolo pripomienok – klient obdrží upravený koncept v podrobnejšej detailnosti, kde už budú jasné podrobnosti ako konkrétne materiály ako dlažby, obklady, tapety, zariadenie, nábytok, svietidlá a ich rozmiestnenie a pod. Toto kolo slúži na určenie/úpravu konkrétnych materiálova zariadenia a ich jasného rozmiestnenia. S klientom spolu na základe jeho pripomienok doladíme tieto prvky ideálne na osobnom stretnutí, prípadne cez skype, teems a pod. Dohodnuté úpravy sa zapracujú do finálnej podoby aj s dopracovaním všetkých technických výkresov.
2 – 3 prac.dni od dohody
Odovzdanie v digitálnej podobe na finálnu kontrolu, kde ešte po individuálnej dohode môžeme upraviť posledné drobnosti.

2 – 3 prac. dni od dohody

Odovzdanie v digitálnej podobe na finálnu kontrolu, kde ešte po individuálnej dohode môžeme upraviť posledné drobnosti.
Odsúhlasenie a následné odovzdanie finálnej verzie v podobe bookletu vo formáte v tlačenej a následne aj digitálnej podobe (pdf).
Spolu 15 – 20 prac. dní (platí pre novostavbu bežného RD do 150m²)

5 – 10 prac. dní (platí pre novostavbu bežného RD do 150m²)

Na základe nami spracovanej architektonickej štúdie pre vás vypracujeme kompletný projekt, obsahujúci všetky profesie/projekty potrebné pre udelenie územného rozhodnutia:

– ASR (architektonicko-stavebné riešenie)
– požiarna ochrana
– vykurovanie
– elektrina – vnútorné rozvody, prípojka, bleskozvod a uzemnenie
– plynofikácia – vnútorné rozvody, odberné plynové zariadenie
– vduchotechnika (odvetranie hygieny, rekuperácia)
– zdravotechnika – vnútorné rozvody vody a kanalizácie
– vodovodná, dažďová a kanalizačná prípojka
– vjazd na pozemok

15 – 20 prac. dní (platí pre novostavbu bežného RD do 150m²)

Na základe nami spracovanej architektonickej štúdie alebo projektu pre územné rozhodnutie pre vás vypracujeme kompletný projekt, obsahujúci všetky profesie/projekty dopracované a doplnené do podoby potrebnej pre udelenie stavebného povolenia:

– ASR (architektonicko-stavebné riešenie)
– statika
– požiarna ochrana
– vykurovanie
– elektrina – vnútorné rozvody, prípojka, bleskozvod a uzemnenie
– plynofikácia – vnútorné rozvody, odberné plynové zariadenie
– vzduchotechnika (odvetranie hygieny, rekuperácia)
– zdravotechnika – vnútorné rozvody vody a kanalizácie
– vodovodná, dažďová a kanalizačná prípojka
– projektové energetické hodnotenie budovy
– vjazd na pozemok

20 – 25 prac. dní (platí pre novostavbu bežného RD do 150m²)

Spracovanie podrobnejšej projektovej dokumentácie potrebnej k realizácii stavby vrátane výkazu výmer a rozpočtu
Na základe nami spracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre vás vypracujeme kompletný projekt obsahujúci všetky potrebné profesie/projekty:

– ASR (architektonicko-stavebné riešenie)
– statika
– požiarna ochrana
– vykurovanie
– elektrina – vnútorné rozvody, prípojka, bleskozvod a uzemnenie
– plynofikácia – vnútorné rozvody, odberné plynové zariadenie
– vzduchotechnika (odvetranie hygieny, rekuperácia)
– zdravotechnika – vnútorné rozvody vody a kanalizácie
– vodovodná, dažďová a kanalizačná prípojka
– projektové energetické hodnotenie budovy
– vjazd na pozemok
– výkaz výmer
– položkový rozpočet

3 – 5 mesiacov (platí pre štandardný prípad novostavby RD do 150m²)

Na základe nami spracovanej projektovej dokumentácie pre vás vybavíme územné rozhodnutie, stavebné povolenie či iné potrebné povolenia pre zrealizovanie vašej stavby.

Napíšte nám

Kontaktný formulár

Odoslaním formulára súhlasím s použitím vyššie uvedených údajov pre účely spracovania a evidencie pre potreby
4m-a s.r.o.

S

Realizáciu zvládnete sami, no chcete si ešte niektoré detaily doladiť s našou pomocou. Asistencia pri výbere zariadenia (iného ako v návrhu) priamo v obchode s klientom (v projekte sme síce navrhli konkrétne zariadenie, no osobný výber je niekedy na nezaplatenie. Môže sa tiež stať, že nie vždy je všetko dostupné, prípadne sa v predaji objavia výhodné ponuky na podobné prvky v obchodoch, ktoré vieme vkusne použiť)

M

Realizácia stavby je plne vo vašej réžii, no finálne zariadenie a doladenie doplnkov už ponecháte na nás. Samostatne vyberieme bez účasti klienta (priebežne schvaľuje vopred odkonzultované zariadenie, ktoré pre klienta za vopred dohodnutý rozpočet zakúpime a nainštalujeme priamo v jeho interiéri) – zariadenie navrhnutým nábytkom a interiérovými prvkami

L

Vyťaženým klientom vieme poskytnúť autorský dozor nad realizáciou. Ak máte vlastných overených majstrov, radi Vám pomôžeme skoordinovať ich, poskytnúť im všetky potrebné informácie, napr. formou občasných kontrolných porád na stavbe dozrieť na to, aby sa návrh Vášho vysnívaného interiéru zrealizoval čo najvernejšie tomu, ako bol navrhnutý po vizuálnej (nie technickej) stránke.

XL

Nemáte priestor venovať sa realizácii, zhmotnenie vášho sna necháte plne na nás.Pre tých najvyťaženejších ponúkame možnosť stavby na kľúč v spolupráci s našimi overenými partnermi. Pri tejto forme spolupráce môžete nechať všetko na nás a my zabezpečíme, aby bolo všetko zrealizované tak ako treba a na čas. Všetko k vašej maximálnej spokojnosti.

S

Mám čas, potrebujem pomôcť len s drobnosťami.

Realizáciu zvládnete sami, no chcete si ešte niektoré detaily doladiť s našou pomocou. Asistencia pri výbere zariadenia (iného ako v návrhu) priamo v obchode s klientom (v projekte sme síce navrhli konkrétne zariadenie, no osobný výber je niekedy na nezaplatenie. Môže sa tiež stať, že nie vždy je všetko dostupné, prípadne sa v predaji objavia výhodné ponuky na podobné prvky v obchodoch, ktoré vieme vkusne použiť)

M

Mám vlastných majstrov, dodajte mi len zariadenie interiéru.

Realizácia stavby je plne vo vašej réžii, no finálne zariadenie a doladenie doplnkov už ponecháte na nás. Samostatne vyberieme bez účasti klienta (priebežne schvaľuje vopred odkonzultované zariadenie, ktoré pre klienta za vopred dohodnutý rozpočet zakúpime a nainštalujeme priamo v jeho interiéri) – zariadenie navrhnutým nábytkom a interiérovými prvkami

L

Chcem mať všetko pod kontrolou, no nestíham.

Vyťaženým klientom vieme poskytnúť autorský dozor nad realizáciou. Ak máte vlastných overených majstrov, radi Vám pomôžeme skoordinovať ich, poskytnúť im všetky potrebné informácie, napr. formou občasných kontrolných porád na stavbe dozrieť na to, aby sa návrh Vášho vysnívaného interiéru zrealizoval čo najvernejšie tomu, ako bol navrhnutý po vizuálnej (nie technickej) stránke.

XL

Dodávka na kľúč.

Nemáte priestor venovať sa realizácii, zhmotnenie vášho sna necháte plne na nás.Pre tých najvyťaženejších ponúkame možnosť stavby na kľúč v spolupráci s našimi overenými partnermi. Pri tejto forme spolupráce môžete nechať všetko na nás a my zabezpečíme, aby bolo všetko zrealizované tak ako treba a na čas. Všetko k vašej maximálnej spokojnosti.