Tvorba
projektov

Návrh vášho domu, chaty, bytového domu, obchodného či firemného priestoru od prvotnej skice až po kompletnú projektovú dokumentáciu vrátane vybavenia všetkých úradných povolení.

Mám záujem

Inovatívne myslenie

Flexibilita flexibilita

Možnosť riešenia na kľúč

Pomoc pri realizácii

Rýchlosť spracovania

Referencie

Postup prác

1.

telefonát / e-mail / kontaktný formulár

Po prvotnej konzultácii zašle klient podklady a svoje požiadavky, na základe ktorých pre neho spracujeme CP na mieru

2.

po odsúhlasení CP

Obhliadka priestoru, zameranie a fotodokumentácia priestoru/objektu kde si s klientom upresníme jeho predstavy

3.

začiatok prác - ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

5 – 6 prac. dní

spracovanie prvého konceptu 2D pôdorysu v 2variantoch ( už je jasné rozmiestnenie a rozmery miestností so zariadením )
1. kolo pripomienok – klient pripomienkuje prvotné návrhy, vyberie si ktorá alternatíva, prípadne aká kombinácia oboch sa mu pozdáva, čo by chcel upraviť, môže doplniť ďalšie požiadavky, vybrané možnosti a pripomienky zapracujeme

2 – 4 prac. dní od pripomienkovania

Odsúhlasenie – klient obdrží výsledný koncept so zapracovanými požiadavkami, ktorý má v prípade nutnosti po vzájomnej dohode možnosť znovu pripomienkovať (pripomienky by mali mať len doplňujúci charakter, nemali by byť v zásadnom rozpore s predošlými)

1 – 2 prac.dni od pripomienkovania

Spracovanie prvotných 3D vizualizácií – odsúhlasený pôdorys sa spracuje v podobe 3D, klient obdrží vizualizácie v základnej kvalite v rozpracovanosti (ešte nie sú doladené všetky podrobnosti 3D modelu ani materiálu, základný koncept aj farebnosť je ale jasný). max.2ks vizualizácií / riešená miestnosť

4 – 5 prac. dní od odsúhlasenia pôdorysov

1. kolo pripomienok – klient pripomienkuje zaslané riešenie čo sa týka farebnosti, hmoty, materiálov, môže vzniesť nové požiadavky, ktoré nebudú v prílišnom rozpore s doteraz odsúhlasenými stupňami , pripomienky sa zapracujú.
V prípade požiadavky klienta môžeme spolu upresniť materiály formou návštevy vzorkovej predajne (v rámci 1dňa, max. 2hod.)

3 – 4 prac. dni od pripomienkovania

2. kolo pripomienok – klient obdrží upravený koncept v podrobnejšej detailnosti, kde už budú jasné podrobnosti ako konkrétne materiály ako dlažby, obklady, tapety, zariadenie, nábytok, svietidlá a ich rozmiestnenie a pod. Toto kolo slúži na určenie/úpravu konkrétnych materiálova zariadenia a ich jasného rozmiestnenia. S klientom spolu na základe jeho pripomienok doladíme tieto prvky ideálne na osobnom stretnutí, prípadne cez skype, teems a pod. Dohodnuté úpravy sa zapracujú do finálnej podoby aj s dopracovaním všetkých technických výkresov.
2 – 3 prac.dni od dohody
Odovzdanie v digitálnej podobe na finálnu kontrolu, kde ešte po individuálnej dohode môžeme upraviť posledné drobnosti.

2 – 3 prac. dni od dohody

Odovzdanie v digitálnej podobe na finálnu kontrolu, kde ešte po individuálnej dohode môžeme upraviť posledné drobnosti.
Odsúhlasenie a následné odovzdanie finálnej verzie v podobe bookletu vo formáte v tlačenej a následne aj digitálnej podobe (pdf).
Spolu 15 – 20 prac. dní (platí pre novostavbu bežného RD do 150m²)

4.

PROJEKT PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

5 – 10 prac. dní (platí pre novostavbu bežného RD do 150m²)

Na základe nami spracovanej architektonickej štúdie pre vás vypracujeme kompletný projekt, obsahujúci všetky profesie/projekty potrebné pre udelenie územného rozhodnutia:

– ASR (architektonicko-stavebné riešenie)
– požiarna ochrana
– vykurovanie
– elektrina – vnútorné rozvody, prípojka, bleskozvod a uzemnenie
– plynofikácia – vnútorné rozvody, odberné plynové zariadenie
– vduchotechnika (odvetranie hygieny, rekuperácia)
– zdravotechnika – vnútorné rozvody vody a kanalizácie
– vodovodná, dažďová a kanalizačná prípojka
– vjazd na pozemok

5.

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

15 – 20 prac. dní (platí pre novostavbu bežného RD do 150m²)

Na základe nami spracovanej architektonickej štúdie alebo projektu pre územné rozhodnutie pre vás vypracujeme kompletný projekt, obsahujúci všetky profesie/projekty dopracované a doplnené do podoby potrebnej pre udelenie stavebného povolenia:

– ASR (architektonicko-stavebné riešenie)
– statika
– požiarna ochrana
– vykurovanie
– elektrina – vnútorné rozvody, prípojka, bleskozvod a uzemnenie
– plynofikácia – vnútorné rozvody, odberné plynové zariadenie
– vzduchotechnika (odvetranie hygieny, rekuperácia)
– zdravotechnika – vnútorné rozvody vody a kanalizácie
– vodovodná, dažďová a kanalizačná prípojka
– projektové energetické hodnotenie budovy
– vjazd na pozemok

6.

PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

20 – 25 prac. dní (platí pre novostavbu bežného RD do 150m²)

Spracovanie podrobnejšej projektovej dokumentácie potrebnej k realizácii stavby vrátane výkazu výmer a rozpočtu
Na základe nami spracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre vás vypracujeme kompletný projekt obsahujúci všetky potrebné profesie/projekty:

– ASR (architektonicko-stavebné riešenie)
– statika
– požiarna ochrana
– vykurovanie
– elektrina – vnútorné rozvody, prípojka, bleskozvod a uzemnenie
– plynofikácia – vnútorné rozvody, odberné plynové zariadenie
– vzduchotechnika (odvetranie hygieny, rekuperácia)
– zdravotechnika – vnútorné rozvody vody a kanalizácie
– vodovodná, dažďová a kanalizačná prípojka
– projektové energetické hodnotenie budovy
– vjazd na pozemok
– výkaz výmer
– položkový rozpočet

7.

VYBAVENIE STAVEBNÉHO POVOLENIA

3 – 5 mesiacov (platí pre štandardný prípad novostavby RD do 150m²)

Na základe nami spracovanej projektovej dokumentácie pre vás vybavíme územné rozhodnutie, stavebné povolenie či iné potrebné povolenia pre zrealizovanie vašej stavby.